تولدی دوباره

خداوندا از من حرکت از تو برکت

بعضی ها...

بعضی ها هر چقدرم دور شوند


از ذهن خارج نمی شن


همیشه ب اغوششان بدهکار میمانی


حضورشان گرم


سکوتشان خالی میکند دل ادم را


ارامش صدایشان ارامت میکنم


کم می اوری هر دم و هر لحظه


و ....


من اینجا کم دارمت....


[ پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 ] [ 13:9 ] [ کاظم ] [ ]

یا حسین...

اصلاً حسین جنس غمش فرق می کند

                                        این راه عشق پیچ وخمش فرق می کند

اینجاگدا همیشه طلبکار می شود

                                        اینجا که آمدی کرمش فرق می کند

شاعر شدم برای سرودن برایشان
 
                                       این خانواده، محتشمش فرق می کند

"صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین"

                                        عیسای خانواده دمش فرق می کند

از نوع ویژگی دعا زیر قبه اش

                                        معلوم می شود حرمش فرق می کند

تنها نه اینکه جنس غمش جنس ماتمش

                                       حتی سیاهی علمش فرق می کند

با پای نیزه روی زمین راه میرود

                                       خورشید کاروان قدمش فرق می کند

من از حسینُ منی پیغمبر خدا

                                      فهمیده ام حسین "همش" فرق می کند


شهادت اربابمون حسین تسلیت...


[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 23:20 ] [ کاظم ] [ ]

اما...


دنیای آب و رنگ

 

خواب و بیداری

 

مستی و هشیاری

 

خنده و گریه

 

اشک و لبخند

 

هجر و وصل

 

همگی زیباست

 

اما....

 

دنیای با تو بودن چیز دیگری ست ...

 

[ پنجشنبه یکم آبان 1393 ] [ 18:11 ] [ کاظم ] [ ]

بی تو...

بی تـــــــــــــــــــو

 

هیچ نمیخواهم...


نه آسمان!


نه زمین!


نه باران!


نه خیس شدن!


نه تازگی!


نه طراوت....


گرمای دستانت را به من بده،همه چیز را از من بگیر!!!

 

[ چهارشنبه بیست و سوم مهر 1393 ] [ 11:34 ] [ کاظم ] [ ]

اقا اجازه؟


آقا اجازه! خستـه ام از این همه فرـیب


                                   از های و هوی مردم این شهر نانـجیب


آقا اجـازه! پنجـره ها سنگ گشـته انـد


                                 دیوارهای خسـته از کوچه بی نـصـیب


آقا اجازه! بـاز بـه من طـعـنه می زنـند


                                عاشق ندیــده های پـر از نفـرت رقیـب


شیــرینـی وجـود مـرا تلـخ می کـنند


                              فـرهـادهای کـینه پرست پر از فریب


آقا اجازه! گـنـدم و حـوا بـــهـانـه بــود


                              آدم نمـــی شویم! بیـا: ماجرای سیب


آقا اجازه! مـا دلمــــان تنـگ می شـود


                           آقا اجـازه! یاد شــمـا کـرده ام عجیب


باشد، سکـوت میکنم اما خودت ببین


                آقا اجــازه! منـــتظرند این همـه غریب

 

[ سه شنبه پانزدهم مهر 1393 ] [ 19:0 ] [ کاظم ] [ ]