تولدی دوباره

خداوندا از من حرکت از تو برکت

چند وقتیست...


چند وقتیست ...


هر چه


می گـردم


هیچ


حرفی بهتر از سکوت !


پیدا نمی کنم ...


نگاهم اماگاهی حرف می زند


گاهی فریاد می کشد !!


و من ...


همیشه به دنبال کسی می گردم !!


که ...


بفهمد یک نگاه خسته !!!


چه می خواهد بگوید !

[ دوشنبه هفدهم آذر 1393 ] [ 22:12 ] [ کاظم ] [ ]

حق نداری...


وقتی از دوست داشتن کسی مطمئن نیستی


حق نداری دستاشو بگیری که به دستات عادتش بدی .


وقتی کسی رو سهم خودت نمی دونی


حق نداری پیچ و تابش بدنش رو زیرو رو کنی ...


وقتی موندنی نیست


حق نداری از آینده ای خوش باهاش حرف بزنی و براش رویا بسازی ...


وقتی دلت با موندن کنارش شک داره


حق نداری بهش بگی عشقم ...


وقتی همیشه دونبال یه حرفی . یحثی . سندی . بهانه ای که ترکش کنی


حق نداری ادعای دوست داشتن کنی ...


و وقتی به اعتماد کسی تکیه گاه شدی


حق نداری زمینش بزنی

pic83_www.jahaniha.com_16

[ شنبه هشتم آذر 1393 ] [ 12:35 ] [ کاظم ] [ ]

من کجا و...

کفش هایم را نده!پا برهنه میروم!


تا

 

در تنهایی

 

خود با نگاه کردن به تاول های پایم...

 

عبرت بگیرم!


من کجا……؟


عاشقی کجا………..؟


pic83_www.jahaniha.com_

[ شنبه یکم آذر 1393 ] [ 22:18 ] [ کاظم ] [ ]

بعضی ها...

بعضی ها هر چقدرم دور شوند


از ذهن خارج نمی شن


همیشه ب اغوششان بدهکار میمانی


حضورشان گرم


سکوتشان خالی میکند دل ادم را


ارامش صدایشان ارامت میکنم


کم می اوری هر دم و هر لحظه


و ....


من اینجا کم دارمت....


[ پنجشنبه بیست و دوم آبان 1393 ] [ 13:9 ] [ کاظم ] [ ]

یا حسین...

اصلاً حسین جنس غمش فرق می کند

                                        این راه عشق پیچ وخمش فرق می کند

اینجاگدا همیشه طلبکار می شود

                                        اینجا که آمدی کرمش فرق می کند

شاعر شدم برای سرودن برایشان
 
                                       این خانواده، محتشمش فرق می کند

"صد مرده زنده می شود از ذکر یا حسین"

                                        عیسای خانواده دمش فرق می کند

از نوع ویژگی دعا زیر قبه اش

                                        معلوم می شود حرمش فرق می کند

تنها نه اینکه جنس غمش جنس ماتمش

                                       حتی سیاهی علمش فرق می کند

با پای نیزه روی زمین راه میرود

                                       خورشید کاروان قدمش فرق می کند

من از حسینُ منی پیغمبر خدا

                                      فهمیده ام حسین "همش" فرق می کند


شهادت اربابمون حسین تسلیت...


[ شنبه دهم آبان 1393 ] [ 23:20 ] [ کاظم ] [ ]